Dansk flag

Dansk

Anonymitet

Vores whistleblowerordning giver mulighed for at være komplet anonym. Under indgivelsen af en indberetning vil det være muligt at indberette anonymt, eller fortroligt. Vi kræver ikke, at du tilkendegiver din identitet. Som indberetter kan du derfor frit vælge, om du vil foretage en indberetning anonymt eller med angivelse af dine personlige kontaktoplysninger. 

Anonym kommunikation via postboks

Whistleblowerordningen fungere som en sikker og anonym postboks, hvor Serviceerhverv ApS kan tage kontakt til indberetteren igennem. Vi anbefaler, at postboksen anvendes, da det kan være vanskeligt for Serviceerhverv ApS at gennemføre yderligere undersøgelser uden oplysninger fra dig.

Opmærksomhedspunkter til sikring af anonymitet

Whistleblowerordningen logger hverken IP-adressen eller maskin-ID’et på den computer, som indberetningen foretages fra. Ligeledes anvender portalen ikke cookies. Er den computer, hvorfra indberetningen foretages, ejet af Serviceerhverv ApS eller opkoblet på netværk, er der en risiko for at det bliver logget i browserens historik/og eller Serviceerhverv ApS log, hvilken IP-adresse og/eller hvilket maskin-ID indberetningen er foretaget fra, via den logning, der sker i Serviceerhverv ApS IT-systemer. 

 

Du kan eliminere denne risiko ved at foretage indberetningen fra en computer, som ikke er ejet af Serviceerhverv ApS eller koblet op på Serviceerhverv ApS netværk.

Opret ny indberetning

Denne whistleblower løsning bliver stillet til rådighed af WhistleService